Meram

Fotoğrafım
Çeviri Kolektifi bir anonim çevirmenler topluluğudur. Meselemiz anarşist, otonomist ve sol komünist pratiklere, tarihsel örnek ve deneyimlere ağırlık veren politik metinlerin literatürümüze kazandırılması, , yerli anarşist külliyatın genişletilmesidir. Herhangi profesyonel/akademik bir kaygıdan azade olan bu girişim, buna bağlı tekzip ve/ya düzeltme gibi durumlarda kuşkusuz hatalarını giderecektir. Daha sorunsuz bir çeviri gelmesi durumunda hem internet, hem de matbu yayında eskisini bir kenara bırakıp yenisini dolaşıma sokacağız. Elimizde çevrilmeyi bekleyen pek çok metin mevcut. Bir göz atıp yardımcı olun isteriz, tabii kendi kaynak/çevirinizle gelmeniz de eş güzelliktedir. Çevirilerin hem kendileri, hem de dağıtım/ulaşım aşamalarındaki katkılarınız henüz bir girişim evresinde olan bu projeyi umulduğu gibi bir kolektif yapacaktır. Dayanışma ile, bütün güç komünlere! cevirikolektifi@gmail.com

11.26.2010

Röportaj; İngiltere öğrenci işgalleri


Başlamadan not: Bu metin 25 Kasım 2010 tarihinde yayınlandığı http://www.ainfos.ca/ adresinden alınmıştır.

Mark Sheffield Üniversitesi üçüncü sınıf Biyoloji öğrencisi ve anarşist federasyonun bir üyesi. O şu an diğer pek çok öğrenciyle birlikte Sheffield Üniversitesi’ndeki Hicks binasını işgal ediyor. Röportajdaki ifadeler kendisine aittir, işgalin genel meclisinin görüşleri olarak alınmamalıdır.

İşgalin nedeni nedir?

Bunu pek çok nedenden ötürü yapıyoruz ama ortak neden bu üniversite, diğer üniversiteler ve bizzat eğitimin kendisindeki kesintiler. Özellikle öğrenci harçlarındaki artış planlarına ve yüksek eğitimin özelleştirilmesine karşı eylem yapıyoruz. Ne var ki aynı zamanda eylemlerimizi kemer sıkma politikaları ve kesintilere karı genişletmeye çalışıyoruz. Bu yüzden işgalimiz eğitim kesintilerinden daha fazlasını içeriyor ama bu şu anlık temel hedefimiz.

Şimdiye kadar üniversite güvenliğinin/polisin tepkisi ne oldu?

Bizi işgalden alıkoyacak bir eyleme henüz girişmediler ama 18.00’den sonra ayrılanların tekrar dönemeyeceğini söylediler. Bu galiba yarın sabaha kadar sürecek. Sabah 8.00’den sonra tekrar açılabilir. Şimdiye kadar büyük bir sorunumuz olmadı ama polis neler döndüğünü görmek için içerideydi. Üniversite malzemesine zarar vermek gibi bir niyetimiz olmadığı vurgulanmalı. Bu barışçıl bir işgal.

İşgal neden desteklenmeli?

Çünkü işgal taktiği, lobiciliğe yahut basitçe siyasi temsilcilere gidip bizim için değişlik yapmaları için danışmaya karşıt olarak tarihsel olarak başarı sağlamış bir taktiktir. Clegg ve öğrenci harcının düşürülmesi yönünde verdiği sözün bozulması, politikacıların bizim için karar vermeye güvenilir olmadıklarına dair diğer pek çoğunun yanı sıra yalnızca bir örnektir. Doğrudan eylem üniversite yönetimi üzerinde daha büyük baskı oluşturuyor ve devamla, hükümet bakanlarını eylemde bulunmaya zorluyor.

Bu tür taktiklerin geçmişteki başarıları bir yana, mücadelesini verdiğimiz şey özünde gelire bakılmaksızın herkesin eğitim hizmetine ulaşabilmesidir. Eğitim hususunun da ötesinde oldukça geniş bir mücadelenin varlığından haberdarız. Bu taktikleri saldırı altında olduğumuz bütün bu alanlara genişletmeye ihtiyacımız var. Bu hepimizin sırtlanması ve birbiriyle dayanışma içinde olması gereken bir mücadele.

İnsanlar yardım etmek için ne yapabilir?

İnsanların yardım etmek için yapabilecekleri temel şeylerden biri kendileri için bu tür organizasyonlar örgütlemek. Ortak çıkarımıza yarayacak bir köklü hareket kurmalıyız. Bu, mağdurlar tarafından göğüslenmelidir. Sendika ve parti bürokratlarının mücadelenin azami hedeflerini yönetmek yahut bölmek yolundaki girişimlerine direnmeliyiz.

Buna ek olarak, nelerin olup bittiği konusundaki bilgiyi yaymak ve medyanın olumsuz haberleriyle savaşmak da yapılabilecek pratik şeylerden.

Bölgeden insanları ise eyleme katılım sağlamaları, yiyecek ve yatacak yer (mümkünse) getirmeleri ve paylaşabilecekleri diğer pratik hünerler konusunda teşvik etmek isterim.

Aaron Porter’in öğrencilerin “anarşistlerle ittifak kuruyor” olmaları yollu son yorumlarına ne söylersin?

Öncelikle söylemek gerekir ki kendisi çoğunlukla anarşist olmayan yahut hakkında az bilgi sahibi olan pek çok öğrenciyi kastediyor olması noktasında hatalıdır. Öğrencilerin “anarşistlerle ittifak kuruyor” olması meselesinin aslı öğrencilerin eylemliliklerinin anarşist ilkeler etrafında sıralanması – doğrudan eylem, takım demokrasisi, karşı-hiyerarşi ve temsiliyetin reddi.

İnsanlar, özelde öğrenciler, politikacılara gidip bir şeyi yapmaları konusunda talepte bulunmanın hiçbir işe yaramadığı kavrayışına geliyorlar. Bunun sonucu olarak da işleri kendi ellerine almaya başlıyorlar, kolektif olarak ve kök seviyesinde.

Anarşist eğitim işçileri ve öğrenciler bu mücadelelerin epey bir parçası ama şüphesiz bir azınlık. Öz-yönetim, karşı-hiyerarşi ve doğrudan eylem gibi taktikler pek çok yerde oldukça spontane bir şekilde kabul edildi. Bu, elbette, bizim için oldukça tercih edilir! Bu bizim istediğimiz azami şey – anarşistler tarafından yürütülen yahut kontrol edilen bir mücadele değil, ama bizim amaçlarımızı, taktiklerimizi ve ilkelerimizi paylaşanlar tarafından.